Promotering av Domino? Nå har jeg aldri!

Men det er sant. En flunkende ny video som promoterer Domino går akkurat nå runden på Internett.

Og legg merke til at det er grunnmuren som promoteres. Nemlig Domino-serveren. Det er ikke noe fokus på Notes-klienten. Det er teknologien som Notes-applikasjonene kjører på som er det som har fokus.

Og det passer inn med den kursen som HCL har staket ut. Glem Notes (ok, ikke helt, det er en V11 av Notes-klienten på vei og det blir antagelig flere overraskelser etter hvert), glem e-post og glem det at man ikke har mulighet til å integrere med andre plattformer og teknologier. Det handler om at Domino er en plattform som er grunnmuren i dine løsninger. Det handler om stabiliteten og sikkerheten som Domino er fenomenal på. Og det er om det faktum at det er en framtid for plattformen.

Her er videoen. Hva synes du?

Leave a Comment