I 2017 var det kun en. I 2018 har vi hele to norske IBM Champions! Se hvem det ble her!

IBM Champions

I 2017 ble den første norske ICS IBM Champion noensinne valgt ut. I 2018 har v i fått hele to IBM Champions i Norge. Se hvem her!

I 2017 ble den første norske ICS IBM Champion noensinne valgt ut. I 2018 har v i fått hele to IBM Champions i Norge. Se hvem her!

IBM Champions er en verdensomspennende gruppe av personer som jobber med IBMs programvare og teknologi. Det er en utmerkelse som gis et år av gangen til kunder og IBM-partnere som har gjort en særdeles god innsats for brukermiljøet rundt IBMs produkter.

Dette kan være blogging, holde foredrag, kurs, hjelpe og støtte andre brukere og kunder, vært aktiv i sosiale medier angående IBMs portefølje, ledet brukergrupper, arrangert konferanser ol.

ISBGs leder, Hogne Bø Pettersen, ble den første norske ICS IBM Champion noensinne i 2017, og han ble også kåret til IBM Champion for 2018. Han er selvsagt glad for å ha blitt valgt igjen.

– Det er selvsagt en stor anerkjennelse for det arbeidet jeg, og alle andre Champions gjør. Men det åpner også en del dører som ellers kan være lukket. Jeg har direkte kontakt med produktsjefene og vi har et eget område i IBM Watson Workspace hvor vi kan diskutere fritt, samt få svar direkte fra IBM. Jeg har over det siste året hjulpet flere kunder med problemer og spørsmål ved å ha denne inngangsportalen.Robert Farstad

I tillegg får IBM Champions en del stash og utstyr fra IBM, rabatt på konferanser som Think og det arrangeres samlinger for Champions.

Den andre som ble valgt ut som Champion er Robert Farstad fra Item Consulting. Dette er en velfortjent utmerkelse. Ikke bare har Robert blogget om IBM-teknologier i årevis, han har også holdt foredrag på konferanser, twittret og vært veldig støttende om ISBGs aktiviteter.

Robert er den som vil holde ISBGs første webinar for 2018. Så hold øynene oppe for den annonseringen, som blir snart.

Vi gratulerer både Hogne og Robert som Champions!

Leave a Comment