Webinar: Notes/Domino 10, Think og Watson Workspace – Se video

IBM

Se video fra webinaret fra november om at IBM kommer med Notes/Domino 10, den nye konferansen Think, IBM Watson Workspace og mer.

Think, IBM Watson Workspace og mer.

Tidligere i høst ble Notes/Domino v10 annonsert, og IBM skal nå videreutvikle og satse hardt på plattformen. Dette forteller Mattias S. Hermansson fra IBM i Sverige mer om. Du får vite om veikartet, planer og hva framtiden er for kundene som er på Domino, og som fortsatt bruker Notes-klienten.

Vår alle skjære Lotusphere-konferanse gikk over i historien for noen år siden. Først da den skiftet navn til Connect, og deretter da den ble flyttet fra Orlando til San Francisco. Neste år har IBM slått sammen alle sine teknologikonferanser til én stor kalt “Think.” Denne konferansen vil får du vite det meste om fra Mattias.

Watson Workpsace er en klient/web-side som er en slags Slack fra IBM. Mattias forteller mer om hva denne går ut på, og vise hvordan Watson-teknologien kan brukes slik at du får mest mulig nytte av Watson Workspace i din organisasjon.

 

Leave a Comment