– ISBG må tenke utradisjonelt i framtiden

Nytt ISBG-styre

Nyvalgt leder Hogne Bø Pettersen er fornøyd med gjennomføringen av årets ISBG-konferanse i Oslo. Med storfint besøk fra IBM i USA ble det et solid startskudd for veien videre for brukerforeningen.

Ny ledelse

Gammelt ISBG-styreEtter mange års innsats ga Roger Johannessen stafettpinnen videre under årets ISBG konferanse hos PWC i Oslo. Samtidig ga Wencke Lorentzen og Vanessa Espeland seg (se bilde til venstre), og Roy Kangas fra Maritim House, Tore Søgård fra Geno og Jorge Aguilera fra Frelsesarmeen kommer inn i styret.

– Vi har en utfordring med manglende engasjement. IBM har mistet en del kunder de siste årene, og flere anser ikke ICS-porteføljen som et strategisk viktig verktøy lenger. Flere selskaper er også gjennom innsparinger og nedskjæringer, og da er det vanskelig å prioritere denne typen arrangementer. Vi i det nye styret er inspirerte og møter utfordringene med godt pågangsmot.

Storfint besøk

Amanda BaumanEn av deltakerne på årets arrangement var Amanda Bauman, Advocacy and Community Programs Manager for IBM Collaboration Solutions. Det innebærer at hun er bindeledd mellom ledelsen i IBM og de ulike brukerforeningene rundt om i verden. Hun besøkte Norge og ISBG for første gang.

– Mange brukerforeningen sliter om dagen. Det er vanskelig å finne mange nok som er engasjert, og jeg tror konsolidering er det som må til for å bygge noe nytt. Da er det også lettere for oss å bidra med midler og gode foredragsholdere. Vi ser det også i USA, der de store Connect, Interconnect og Watson-konferansene slås sammen til neste år. Den første felleskonferansen blir i Las Vegas 1. mars 2018, forteller Bauman.

Hun er også ansvarlig for IBM Champions-programmet for ICS.

– Av rundt 500 IBM Champions er 123 innen ICS. Det er en solid andel, understreker hun.

Hogne Bø Pettersen er selv IBM Champion, og han satte pris på besøket fra USA.

– Det er artig når folk høyt oppe i systemet til IBM kommer og takker deg for at de ble invitert og sier at de må bli invitert neste år også. Dette viser at det arbeidet som det avtroppende styret har gjort når det gjelder formen på arrangementet er svært vellykket.

Må tenke utradisjonelt

Erik DundasErik Dundas fra Brainworkers har jobbet med IBM-produkter i snart 20 år, og har vært med på et meste innen samhandling. Han trivdes godt under årets arrangement.

– Både det faglige og det sosiale er veldig bra, men IT-verdenen har endret seg med økt bruk av nettskyløsninger er det stadig færre mennesker som har et forhold til programvare. Da må vi tørre å tenke utradisjonelt og se utover samhandling for å trekke flere folk. Jeg er ikke bekymret, og tror det nye styret kommer til å få flere folk med, forteller han.

Fremtiden blir nok tettere samarbeid med de europeiske brukergruppene, samarbeid med andre nordiske land om de store arrangementene og muligheten for å kjøre flere IBM-produkter sammen på lokale arrangementer i regi av Common Norge.

– Mulighetene er mange og vi går på med optimisme og krum hals. Nå går vi ut og spør deltakerne og andre om hva de ønsker seg, både med tanke på innhold, sted og tidspunkt. Så tar vi det med oss i arbeidet videre, sier Hogne Bø Pettersen entusiastisk.

Det nye styret:

Nytt ISBG-styre

Fra venstre: Rolf C Bjørnskau og Hogne Bø Pettersen får med seg Jorge Aguilera, Roy Kangas og Tore Søgård i det nye ISBG-styret. Søgård var ikke til stede da bildet ble tatt.

Leave a Comment